EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina - contribuie la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina
Despre proiect